Komora dotačních poradců

  • sdružení profesionálů v oblasti dotací
  • osvěta v oblasti veřejné podpory
  • pořádání seminářů, workshopů a vzdělávacích kurzů
  • spolupráce s odbornými partnery

Komora dotačních poradců je nezávislé sdružení odborníků specializujících se na problematiku dotačních příležitostí ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu. Důvodem vzniku sdružení byla především nejednotnost informací a neprověřená kvalita poradenských subjektů. Cílem a vizí Komory dotačních poradců je poskytnout veřejnosti a odborníkům komplexní pohled na dotační problematiku a nástroje veřejné podpory tak, aby došlo ke splnění závazků České republiky vůči EU a zvýšení povědomí o dalších možnostech a přínosech čerpání veřejné podpory.