Nově vyhlášené výzvy pro Prahu

18.10.2016 Rada hl. m. Prahy schválila nové výzvy v Operačním programu Praha pól růstu


Aktuální výzvy jsou vyhlášeny v priorotní ose 4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Konkrétně jsou to oblasti podpory zaměřené na Modernizaci zařízení a vybavení pražských škol a Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti..

Pro obě vyhlášené výzvy bude dne 3.11.2016 pořádán seminář pro žadatele. [zdroj www.penizeproprahu.cz]