Aktualizace výzev MPO

11.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vysvětlující stanovisko s aktuálně vyhlášeným výzvám


MPO zveřejnilo aktuální informace k programům podpory. Vysvětlující stanovisko k Výběrovým řízením pro program podpory ICT a sdílené služby - výzva II, Školící střediska- výzvy II., Nemovitosti - výzva II., Marketing - výzva II., Spolupráce .- klastry - výzva III., Partnerství znalostního transferu - výzva II. V programu podpory Nemovitosti byla aktualizována příloha Doplňkové informace ke způsobu předkládání povinných příloh a hodnocení vybraných kritérií. V programu Služby infrastruktury byla aktualizována příloha Pravidla pro žadatele a příjemce z OP pIK - zvláštní část. (zdroj www.czechinvest.cz)