Konference EUROPE AFTER BREXIT

15.11.2016 Generální ředitel CzechInvestu vystoupil na konferenci v Londýně


V rámci konference předneslo své příspěvky na 80 zástupců odborné veřejnosti, které zajímá problematika odchodu Anglie z EU a změny, které s tímto odchodem souvisí.

Karel Kučera vystoupil na konferenci jako jeden z řečníků v debatním panelu spolu s polským místopředsedou vlády a ministrem pro rozvoj Polské republiky a bývalým rumunských tajemníkem. 

Tématem panelové debaty byla problematika obchodu, mobility pracovní síly a přeshraniční regulace, evropské ekonomické trendy a investiční klima po Brexitu.