Dotace na veřejné osvětlení

21.11.2016 Vláda odsouhlasila prodloužení programu EFEKT do konce roku 2017


MPO na zasedání Vlády ČR navrhlo prodloužení podpory na rekonstrukci veřejného osvětlění do konce roku 2017, a to z důvodu nevyčerpání peněžních prostředků v letošním roce.

"Jsem rád, že se vláda takto rozhodla. Byla by škoda, kdyby tyto finanční prostředky zůstaly nevyčerpány, obzvláště když jsme u žádostí registrovali značný převis", uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Výzva programu EFEKT  bude vyhlášena na konci listopadu letošního roku. Cílem programu je zvýšit úspory energie, zajistit kvalitu energetických služeb a podpořit veřejný sektor k hospodárnému nákládání s energiemi.