Memorandum o spolupráci v rámci Paktu integrity

2.12.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj se zapojilo do společného projektu s Transparency International ČR


Prioritou všech členských zemí EU je smysluplně čerpat podporu z evropských fondů. Ani desítky tisíc úspěšných projektů však nestačí k pozitivnímu obrazu fondů EU. Proto se MMR rozhodlo zapojit společně s Transparency International do projektu jehož cílem je provést monitoring celého vybraného projektu a všech jeho zakázek v rámci Paktu integrity. Ten představuje právně závaznou smlouvu mezi zadavatelem a společnostmi ucházejícími se o veřejné zakázky.

 „Nesmíme polevit v prezentování pozitivních přínosů evropských fondů. Kohezní politika není politikou chyb a podvodu, jak by se někdy mohlo zdát. Naopak, máme mnoho skvělých a užitečných projektů, stačí se jen dívat kolem sebe,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Letáčková. (zdroj:www.mmr.cz)