Archiv aktualit

Podpora rozvoje regionů nejen v roce 2019 [4. 2. 2019]

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo skupinu atraktivních dotačních titulů, na které dosáhnou obce a města z celé České republiky, vč. Prahy.

Jak firmy hodnotí podnikatelské prostředí v České republice? [27. 9. 2018]

Podnikatelské prostředí v ČR se za posledních 20 let stalo velkou proměnnou. Abychom Vám lépe přiblížili, co si o něm myslí tuzemští podnikatelé, uskutečnili jsme v rámci aktivit Komory dotačních poradců celorepublikové dotazníkové šetření.

Agentura pro podnikání a inovace ruší povinnost podávat „Informace o pokroku“ [30. 7. 2018]

Řídící orgán vydal metodický pokyn, podle kterého se ruší povinnost podávat monitorovací zprávy „Informace o pokroku“ pro všechny projekty v OP PIK: s účinností k 27.7.2018.

Veletrh Věda Výzkum Inovace: Komora dotačních poradců byla u toho

[13.6. 2018] V termínu 15. až 17. května se na brněnském výstavišti uskutečnil již třetí ročník akce, která svým působením podporuje popularizaci vědy.

Vyjádření Komory dotačních poradců k údajnému pozastavení financování OPPIK pro české podnikatele

[16.4. 2018] 10. dubna 2018 vyšla prostřednictvím médií zpráva o pozastavení certifikace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) ze strany Evropské komise.

Významný úspěch České republiky v oblasti čerpání Evropských fonců

[13.2.2017] Evropská komise potvrdila splnění všech 39 předběžných podmínek pro nárokovaní prostředků z evropských fondů pro ČR

Česká republika je stále příjemce prostředků z EU

[25.1.2017] Ministerstvo financí vydalo informaci o statistikách čerpání finančních prostředků České republiky z EU

Centralizovaná správa finančních nástrojů

10.1.2017 MPO, Ministerstvo financí a MMR předložilo vládě ke schválení návrh na centralizaci správy finančních nástrojů

Zhodnocení čerpání fondů EU jednotlivými Operačními programy

3.1.2017 Závěrem roku 2016 informovaly řídící orgány o stavu čerpání jim příslušných operačních programů.

Udělení profesní kvalifikace

19.12.2016 Komora dotačních poradců získala autorizaci pro profesní kvalifikaci.

Memorandum o spolupráci v rámci Paktu integrity

2.12.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj se zapojilo do společného projektu s Transparency International ČR

Dotace na veřejné osvětlení

21.11.2016 Vláda odsouhlasila prodloužení programu EFEKT do konce roku 2017

Konference EUROPE AFTER BREXIT

15.11.2016 Generální ředitel CzechInvestu vystoupil na konferenci v Londýně

Aktualizace výzev MPO

11.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vysvětlující stanovisko s aktuálně vyhlášeným výzvám

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

1.11.2016 - Pro žadatele je v novém motivačním programu na podporu cestovního ruchu připraveno 300 milionů korun.

Nově vyhlášené výzvy pro Prahu

18.10.2016 Rada hl. m. Prahy schválila nové výzvy v Operačním programu Praha pól růstu

Seminář

15.10.2016 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví pořádá seminář "Podpora proexportního potenciálu českých firem a práva duševního vlastnictví"

Téměř 200 milionů Kč z EU pro přírodu a krajinu

13.10.2016 - Ministerstvo životního prostředí otvírá prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dvě výzvy k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro žadatele je v nich připraveno celkem 192 milionů Kč.