Vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj udělilo dne 29.11.2016 Komoře dotačních poradců autorizaci pro profesní kvalifikaci v oborech Administrátor projektu a Manažer projektu. Na základě této autorizace může Komora dotačních poradců vzdělávat a udělovat osvědčení v oborech:

 • 63-006-N Administrátor projektu
 • 63-007-R Manažer projektu

Co je to osvědčení profesní kvalifikace?

Celostátně uznávaný doklad o získání profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který není třeba v budoucnu na rozdíl od jiných certifikátů pro projektové řízení obnovovat.

Pro jaké obory jsme autorizováni udělovat osvědčení a v jaké úrovni EQF* se nachází?

Úroveň EQF Dosažené vzdělání
8 vysokoškolské – doktorský studijní program
7 vysokoškolské – magisterský studijní program
6 vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří) - Manažer projektu
5 programy krátkého cyklu - Administrátor projektu
4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)
3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)
2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)
1 základy vzdělání (základní škola speciální)

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

*EQF – jednotná stupnice úrovní, do kterých jsou zařazeny kvalifikace

Proč zvolit osvědčení o získání profesní kvalifikace?

 • osobní růst a motivace zaměstnanců/osob na trhu práce
 • celostátně uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci na úrovni vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání bez nutnosti klasické školní docházky
 • jednorázová investice, žádné dodatečné náklady
 • osvědčení kvalifikace není časově omezeno, na rozdíl od jiných certifikačních kurzů
 • konkurenční výhoda v získání veřejných zakázek
 • naplňování profesních kvalifikačních požadavků v souladu se Služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 9

Jak probíhá proces pro získání osvědčení profesní kvalifikace?

 1. Individuální studium:
  • samostatné studium formou e-learningu, zakončené vstupní zkouškou (časová náročnost 2 dny)
 2. Prezenční studium:
  • workshopy, přednášky (časová náročnost 2 dny)
 3. Zkouška pro získání osvědčení profesní kvalifikace (časová náročnost 1-2 hodiny)

Jakou metodiku volíme při realizaci kurzu?

 • vlastní učební materiály autorizovaných zástupců
 • nejmodernější výukové metody (e-learning, brainstorming, interaktivní prezentace)
 • práce s textem, vysvětlování, rozhovory
 • komplexní metody projektové výuky

Kdo jsou naši autorizovaní zástupci?

 • vyučující a zkoušející certifikátů IPMA, PRINCE, PRINCE 2
 • realizátoři velkých strategických projektů
 • přednášející na vysokých školách a univerzitách v oborech management, projektové řízení
 • autoři vlastních publikací